اصفهان پایتخت ایرانی مقتدر

سلسله ی صفویه از مهمترین دوران تاریخی ایران محسوب می‌شود زیرا:

1- 900 سال پس از نابودی حکومت ساسانیان، حکومتی با پادشاهی متمرکز و ایرانی بر سراسر ایران آن روزگار فرمانروایی نکرده بود. با تشکیل این سلسله، ایران یک بار دیگر یکپارچه و قدرتمند گردید. در این زمان ایرانیان با رسیدن به مرزهای طبیعی خود، شکوه و جلال از دست رفته را بازیافتند.

2- صفویان شیعه را مذهب رسمی و فارسی را زبان رسمی ایران قرار دادند و بدین وسیله موجب اتحاد مردم ایران شدند. (بیشتر ایرانیان اهل تسنن بر مذهب شافعی و محب اهل بیت بودند)

3- ایران در دوره صفوی در زمینه مسائل نظامی، فقه شیعه، و هنر (معماری، خوشنویسی، و نقاشی) پیشرفت شایانی نمود.

ایران عصر صفوی

در سال 1000 هجری قمری، شاه عباس بزرگ که بی شک نامدارترین شهریار ایران زمین پس از اسلام است، اصفهان را به پایتختی ایران برگزید و 42 سال مقتدرانه (و اندکی مستبدانه) بر ایران حکومت کرد. حکومت این پادشاه مقتدر در این شهر اصفهان را به اوج شکوفایی رساند، به گونه ای که با مهمترین و زیباترین شهرهای جهان مقایسه می شد.

برگرفته از ویکی پدیا با تلخیص

/ 0 نظر / 93 بازدید