هشت خانه تاریخی در اصفهان به اماکن پذیرایی، اقامتی تبدیل می شود

در مهر سال گذشته شهرداری اصفهان لایحه ای را تهیه و به صحن علنی شورای اسلامی شهر ارائه کرد. بر اساس این لایحه، عوارض مربوط به تعمیر، مرمت و بازسازی صدور پروانه ساختمان و یا مجوز تعمیرات، شامل عوارض زیربنا و پذیره، کسری پارکینگ و ارزش گفته بر تراکم تمام بناهای تاریخی ثبت شده و یا مندرج در نقشه های طرح بازنگری طرح تفصیلی، مشروط به حفظ و مرمت کالبد تاریخی بنا و با تایید میراث فرهنگی و شهرداری اصفهان، صفر ریال تعیین شد. این کار با هدف حمایت از توسعه صنعت گردشگری و حفاظت، مرمت و احیای بناهای با ارزش تاریخی شهر اصفهان و تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام شد و به تصویب رسید.

منبع: اصفهان24

/ 0 نظر / 41 بازدید