ریاست محترم سازمان اتوبوسرانی اصفهان و حومه

حالا چرا این قدر مشکل داریم؟ فکر کنم می دانم:

  1. چون خود شما از اتوبوس استفاده نمی کنید.
  2. احتمالا خانواده شما هم نیازی به استفاده از اتوبوس ندارند.
  3. چون در این کشور کسی نمی تواند درباره به اندازه تبلیغی که روی شیشه اتوبوس چسبانده اید اعتراض کند یا اگر هم بکند اعتراضش به جایی نمی رسد.
  4. چون کسی جرات اعتراض حتی به همان راننده ای که از ساعت کارش می دزدد  را هم ندارد
  5. چون اصولا هیچ مدیری به نظارت بر زیر مجموعه اش اهمیت نمی دهد
  6. چون سازمان های حمایتی در کشور ما وجود ندارد (که اگر داشت ما به جای خامه، روغن پالم نمی خوردیم)
  7. چون کسی بر عملکرد خود آن مدیر هم نظارت ندارد و
  8. آن مدیر دانش قرار داشتن در این جایگاه که هیچ، اعتقاد به روز قیامت و محکمه عدل الهی ندارد.

برای این که نگویید در همه جای دنیا چنین است و تبلیغ روی اتوبوس می تواند شیشه را بپوشاند چند نمونه از تبلیغ روی اتوبوس های کشورهای دیگر را هم گذاشته ام که ببینید در عین زیبایی حق مسافران درون اتوبوس را از بین نمی برد:

اینم چند نمونه تبلیغ وطنی که منصفانه عمل کرده اند:

/ 0 نظر / 275 بازدید