درددلی با تو هموطن

حدیث داریم که ساعتی تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است

چند روزی است که داستان اسیدپاشی در اصفهان نقل همه مجالس شده. شایعاتی هم وجود داره که میگه گروهی به صورت سازمان یافته با هدف ایجاد ترس در جامعه دست به چنین اقدامی زده اند. اکنون ضمن این که این حقیر هم مانند همه نگران ادامه یافتن این وضعیت هستم و از پلیس انتظار برخورد فوری و جدی با این قضیه را دارم, پرسش من این است که با اقداماتی از قبیل:

١- تغییر عکس پروفایل خود به نشانه همدردی با آسیب دیدگان

٢-فوروارد کردن تصویرهایی در ارتباط با این موضوع

٣-ساختن و فوروارد کردن شعر و جوک در این باره

۴- به راه انداختن اجتماعاتی برای اعتراض به پلیس و حکومت

و....

آیا ما به حل شدن موضوع و پایان یافتن وضع موجود کمک می کنیم یا به آن گروه جنایتکار برای رسیدن به هدف خود در ایجاد ترس در جامعه و پیچیده تر شدن مساله خدمت کرده ایم؟

/ 0 نظر / 63 بازدید