آقای شهردار: اصفهانی ها نگذارند شهر دست هر کسی بیفتد

وی درباره عدم پرداخت اعتبارات مصوب شده برای متروی اصفهان نیز گفت: شهرداری اصفهان از اواسط سال گذشته تاکنون 150 میلیارد تومان در قالب ملکی، نقدی و تعهدی برای مترو هزینه کرده به طوری که از بودجه 107 میلیارد تومانی مترو 53 میلیارد تومان این رقم اختصاص یافته است.

شهردار اصفهان عدم اجرای تعهدات دولت نسبت به تامین اعتبارات تصویب شده برای شهرداری ها انتقاد کرد و گفت: تعهدات دولتی در قبال حمل ونقل عمومی متوقف شده به گونه ای که در حال حاضر از پول مردم، شهرداری ها در زمینه حمل ونقل عمومی هزینه می کنند.

وی به طلب 53 میلیارد تومانی شهرداری اصفهان از دولت در زمینه سهم یارانه ای حمل و نقل عمومی و به ویژه بلیت اشاره کرد و ادامه داد: امسال 520 میلیارد تومان یعنی 64 درصد از بودجه شهرداری برای حمل ونقل عمومی اختصاص داده شده این در حالی است که شهرداری به تنهایی نمی تواند برای حمل ونقل عمومی گام بردارد.

سقاییان نژاد با تاکید بر اینکه حمل ونقل پایدار از طریق بودجه ملی، دولتی و محلی تحقق می یابد، اظهار کرد: با ادامه این روند حمل ونقل عمومی شهر دچار مشکل می شود و مدیریت شهری در حال حاضر با چنگ و دندان زیرساخت های حمل ونقل عمومی شهر را ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون تنها 39 درصد از برنامه چهارم توسعه تحقق یافته است، افزود: 61 درصد از طرح های اجرا نشده در برنامه چهارم توسعه قطعا" بر روی اجرای برنامه های بعدی تاثیرگذار خواهد بود.

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه برای دستیابی به حمل ونقل پایدار باید به صورت جامع بنگریم تا شاهد کاهش آلاینده ها در شهرها باشیم، گفت: تا کنون 160 کارخانه موتورسازی فعال هستند که روزانه تعداد زیادی موتورسیکلت را وارد خیابان ها می کنند که این امر با طرح جامع کاهش آلودگی هوا در اصفهان مغایرت دارد.

وی از پیش بینی بودجه 50 هزار میلیارد تومانی شهر تا 4 سال آینده خبرداد و به شهروندان توصیه کرد: با توجه به این رقم بودجه، باید افرادی به عنوان اعضای شورای اسلامی شهر منتخب شوند که درک لازم از این بودجه داشته باشند به گونه ای که دارای تعامل ، تفکر شورایی و پختگی لازم باشند .

سقاییان نژاد با تاکید بر این که باید اعضای شورای اسلامی شهر متخصص باشند ادامه داد: این افراد می بایست متبحرباشند و احساساتی صحبت نکنند لذا باید مدیریت شهر در دست افراد توانا، معتقد به جمهوری اسلامی و قانون باشد .

شهردار اصفهان با اشاره به این که انتخابات شورای اسلامی شهر در رده انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است، گفت: شهروندان باید بدانند شهر اصفهان در دست هرکسی نیفتد و کسانی که معتقد به برنامه و برنامه ریزی هستند و صلاحیت های لازم را دارند ، سکانداری شهر را به عهده بگیرند.

/ 0 نظر / 65 بازدید