آثار تاریخی اصفهان - زورخانه علیقلی آقا

   زورخانه علیقلی آقا

   از زورخانه مذکور که هم اکنون خراب شده آثار کمی باقی مانده و به جای آن یک دکان پولک و نبات سازی ساخته شده بود . سازمان نوسازی وبهسازی شهرداری اصفهان در تکمیل عناصر تخریب شده مرکز محله علی‌قلی‌آقا زورخانه علی‌قلی‌آقا را در فضایی مجاور مجموعه جانمایی واحداث ‌نمود.

زورخانه علیقلی آقا

منبع: سایت سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان

/ 1 نظر / 105 بازدید
میناحیدری

ممنونم از اطلاعات خوبی که راجع به محله ی علی قلی آقا دادین . :)