آثار تاریخی اصفهان - پل شهرستان

این پل در چهار کیلومتری شرق بافت تاریخی شهر اصفهان بنا شده بود که امروزه با گسترش شهر، در محدوده ی شهری قرار گرفته است(انتهای خیابان مشتاق دوم) و دلیل نامگذاری آن به پل شهرستان قرار گرفتنش در روستایی به نام شهرستان بوده است.

طول پل از ستون مدور آجرى تا انتهای سنگفرش قدیمى، در حدود ۱۰۵ متر و عرض آن از ۴/۲۵ تا ۵ متر متغیر است. جهت پل، شمالی - جنوبی با کمی انحراف است. پل شهرستان داراى یازده چشمه و دوازده پایه سنگی بزرگ است.

این پل در واقع یک پل جنگی و نظامی بوده و به لحاظ اینکه تاریخ ساخت آن قبل از اسلام است بسیار حائز اهمیت می باشد .

پل شهرستان

از نظر معماری و قدمت زمان ساختمان در مجموعه پل های قدیمی ایران، فقط پل های دزفول و شوشتر با این پل برابری می کنند که تاریخ احداث آنها عصر ساسانیان است.

منبع : ویکی پدیا

/ 0 نظر / 84 بازدید